Statistieken

Kerncijfers

Lenen

36.092 Aantal leningen
€ 11.989 Gemiddeld leenbedrag
77 maanden Gemiddelde looptijd

Platform

€ 432.691.527 Totaal uitgeleend
€ 289.712.229 Totaal openstaand
€ 570.109 Totaal afgeboekt 1

Investeren

5.421 Actieve investeerders
€ 79.818 Gemiddeld per investeerder
€ 15.530.683 Uitbetaalde rente 2
Laatste update: 21-05-2024

1. Dit is het totaal van gerealiseerde afboekingen € 80.556 en verwachte afboekingen € 489.553, waarbij verwachte afboekingen gelijk zijn aan 75% van de hoofdsom van de leningen die zijn opgeëist.

2. De uitbetaalde rente is het bedrag dat netto (na aftrek van servicekosten) is uitbetaald aan investeerders.

Leningproductie

Rendement op een investering

Toelichting grafiek "Rendement"

Bovenstaande grafiek laat de ontwikkeling zien van het rendement voor een investering in de betreffende maand waarbij de investering maandelijks wordt uitbetaalt en niet verder wordt gespreid. Voor een investering die doorlopend wordt gespreid worden betalingen aan rente en aflossing maandelijks opnieuw geinvesteerd, waardoor het rendement op deze investering zal bestaan uit een gewogen gemiddelde van bovenstaande rendementen.

De impact van afboekingen op het rendement is de impact van het totaal van gerealiseerde afboekingen en verwachte afboekingen, waarbij verwachte afboekingen gelijk zijn aan 75% van de hoofdsom van de leningen die zijn opgeëist.

Alle rendementen die worden weergegeven op de website zijn effectieve rendementen op jaarbasis. Lees hier meer over de gehanteerde definitie.

Achterstanden

Toelichting grafiek "Achterstanden"

Bovenstaande grafiek geeft de ontwikkeling weer van de leningen in achterstand. De weergegeven percentages zijn berekend als het totaal van openstaande leenbedragen van leningen die in achterstand zijn als percentage van het totaal aan openstaande leenbedragen.

Op basis van cijfers van vergelijkbare portefeuilles is onder normale omstandigheden de verwachting dat op enig moment 1% tot 2% één maandtermijn in achterstand is, 0,5% twee maandtemijnen in achterstand is en 0,5% drie maandtermijnen in achterstand is.

Klik hier om meer te lezen over achterstanden en welke acties wij ondernemen wanneer een geldnemer een betaling mist.

Bovenstaande grafieken zijn voor het laatst geüpdatet op 30-04-2024

Opbouw leningportefeuille

Leendoel
Looptijd
Leeftijd
Burgerlijke staat
Woning
Notification Message