letop

Statistieken

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers. Omdat de eerste lening is verstrekt in oktober 2016 en de portefeuille nog in ontwikkeling is, zijn de cijfers nog niet volledig representatief.

Lenen

730

Aantal leningen

€ 6.436

Gemiddeld leenbedrag

50 maanden

Gemiddelde looptijd

5,14%

Gemiddelde rente 1

Platform

€ 4.698.291

Totaal uitgeleend

€ 3.624.447

Totaal openstaand

2,33%

2+ termijnen in achterstand

0,00%

Defaults 2

Investeren

443

Actieve investeerders

€ 10.606

Gemiddeld per investeerder

€ 105.545

Uitbetaalde rente 3

4,14%

Gemiddeld netto rendement 4

1. De gemiddelde rente is het nominale rentepercentage op de leningen.
2. Een geldnemer is in default bij een achterstand van 3 of meer termijnbedragen en het volledige leenbedrag is opgeëist.
3. De uitbetaalde rente is het bedrag dat netto is uitbetaald aan investeerders.
4. Het netto rendement is het effectieve rendement en houdt rekening met een verwacht verlies van 75% van de leningen in default.

Opbouw leningportefeuille

Leendoel
Looptijd
Leeftijd
Burgerlijke staat
Woning

Een data export van de leningportefeuille is beschikbaar via je persoonlijke dashboard.

of bekijk de veelgestelde vragen