Beloningsbeleid

Het doel van het beloningsbeleid van Lender & Spender is het aantrekken en behouden van gekwalificeerde medewerkers, het vermijden van perverse prikkels en het stimuleren van medewerkers om te streven naar resultaten die het langetermijnbelang van onze klanten en ons bedrijf dienen.

Het beloningsbeleid is afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen, waarden, risicobereidheid en langetermijnbelangen van Lender & Spender. Het beloningsbeleid bevat geen prikkels die werknemers ertoe kunnen aanzetten hun eigen belangen boven die van klanten of het bedrijf te stellen en het moedigt werknemers niet aan om buitensporige risico's te nemen, noch beloont het falen of wangedrag.

Ons beloningsbeleid is

 • lenderspender-logo
  Gericht op langetermijndoelen van ons bedrijf
 • lenderspender-logo
  Gericht op de belangen van onze klanten
 • lenderspender-logo
  Bedoeld om gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en te kunnen behouden
 • lenderspender-logo
  Transparant, overzichtelijk en voldoet aan relevante wet- en regelgeving

Het beloningsbeleid is van toepassing op het bestuur van Lender & Spender en haar werknemers, inclusief freelancers en uitzendkrachten. Er wordt daarnaast geen onderscheid gemaakt tussen klantgerichte en niet-klantgerichte medewerkers.

De beloning van de medewerkers bestaat uit een vast salaris (inclusief vakantiegeld, pensioen en reiskostenvergoeding) en stock appreciation rights (SAR's). De vaste beloning van werknemers weerspiegelt hun relevante werkervaring en organisatorische verantwoordelijkheden. De beloningen worden vastgesteld door het bestuur van Lender & Spender.

Het vaste salaris kan worden verhoogd op basis van

 • Het aantal jaar ervaring
 • Opleiding
 • Verantwoordelijkheden
 • Potentieel

Alle medewerkers ontvangen SAR's (stock appreciation rights) wanneer ze starten bij Lender & Spender. Afhankelijk van prestaties, verantwoordelijkheid of potentieel kan een werknemer aanvullende SAR's ontvangen.

Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. Eisen en competenties die aan onze medewerkers worden gesteld, zijn vastgelegd in functieprofielen. Het beloningsbeleid sluit aan bij de gedragseisen die Lender & Spender heeft opgesteld.

Ons beloningsbeleid is in overeenstemming met de geldende nationale en internationale wet- en regelgeving. Lender & Spender valt onder toezicht van de AFM, die toeziet op de naleving van het beloningsbeleid.

Het beloningsbeleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast om in lijn te blijven met onze doelstellingen, strategie en cultuur en alle geldende richtlijnen en regelgeving.

Notification Message