Lender & Spender nieuws
Artikel afbeelding

Wanneer betalen even niet lukt

Gepubliceerd 5 jaar geleden

Een betaling voor een lening missen kan iedereen overkomen. Meestal gebeurt dit omdat er even te weinig saldo op de bankrekening staat, maar soms omdat er meer aan de hand is.

Bij te weinig saldo is een vriendelijke herinnering de beste oplossing. Het kan echter voorkomen dat een geldnemer tijdelijk niet in staat is om te betalen omdat hij of zij financiële problemen heeft.

Hoe gaat Lender & Spender hier mee om?

Bij een gemiste betaling herinneren wij de geldnemer door het versturen van een e-mail en SMS met een link om via iDEAL te betalen. Deze methode werkt goed omdat het openstaande bedrag direct mobiel kan worden betaald en oplopende achterstanden worden voorkomen.

Wanneer een betaling na enkele herinneringen alsnog niet is voldaan, proberen wij telefonisch contact met de geldnemer op te nemen om de reden voor de gemiste betaling te achterhalen. Er kan namelijk sprake zijn van financiële problemen als gevolg van ontslag of ziekte of door een andere onverwachte financiele tegenvaller.

Wanneer de geldnemer even niet in staat is om het maandbedrag te voldoen, brengen we de financiële situatie in kaart en spreken we een betalingsregeling af. Persoonlijk contact en het wegnemen van druk voor de geldnemer is in deze fase erg belangrijk. Wanneer we een afspraak kunnen maken die goed past bij de financiële situatie van de geldnemer is de kans veel groter dat de afspraak wordt nagekomen.

Goede resultaten

De combinatie van het inzetten van technologie om geldnemers te herinneren aan gemiste betalingen en persoonlijk contact bij betalingsachterstanden werkt goed. Van de bijna 1.600 leningen die door ons zijn verstrekt is bij 49 leningen op enig moment sprake geweest van een betalingsachterstand. Bij 31 leningen is deze achterstand met behulp van een betalingsregeling weer ingelopen en is het tot op heden slechts bij 5 leningen nodig geweest om de stap naar een gerechtelijk traject te zetten om betaling af te dwingen.

Relevante links

Lender & Spender nieuws
Notification Message