Lender & Spender nieuws
Artikel afbeelding

Samenwerking voor een optimaal proces

Gepubliceerd 2 jaar geleden

Volgens cijfers van De Nederlandse Bank is het totaal aan uitstaande consumptieve leningen in de afgelopen jaren bijna gehalveerd. Hiervoor zijn naast de negatieve effecten van covid ook een aantal andere oorzaken aan te wijzen. Zo heeft een dalende hypotheekrente in combinatie met de stijgende huizenprijzen ervoor gezorgd dat veel leningen zijn overgesloten naar een hypothecaire lening.

Daarnaast is er, vanuit de toezichthouder, op gestuurd om het afsluiten van doorlopende kredieten zo veel mogelijk te beperken en bestaande doorlopende kredieten af te lossen. En niet in de laatste plaats zijn de richtlijnen om een krediet te mogen verstrekken steeds verder aangescherpt.

Om aan deze richtlijnen te voldoen moeten partijen die bij de acceptatie van een lening zijn betrokken (verstrekkers en bemiddelaars) meer kosten maken tijdens het acceptatieproces. Meer kosten vanwege meer (deel)processen of uitbreiding van bestaande processen.

Een relatief lange periode van lage rentes heeft daarbij gezorgd dat er minder geld ter beschikking is om te investeren in capaciteit en innovatie. De roep om efficiencyslagen binnen de processen bij het verstrekken van consumentenleningen is dan ook groot. 

De technieken om deze efficiencyslagen te kunnen maken zijn tegenwoordig beschikbaar. Of het nu gaat om online identificatie, digitaal ondertekenen of het gebruik van zogenaamde ‘bron-data’, waaronder het digitaal delen van banktransacties. Het gaat er met name om dat deze technieken op de juiste plaats en op het juiste moment worden ingezet, zodat een zo optimaal mogelijk en werkbaar proces voor de leningnemer wordt gecreëerd.

Bij Lender & Spender kijken wij daarom goed naar alle processen en welke partijen hierbij zijn betrokken. “Kijk bijvoorbeeld naar het intermediaire kanaal. In Nederland loopt een belangrijk deel van de aanvragen voor consumentenleningen via dit kanaal”, aldus Robert Leclercq. “Omdat de processen van tussenpersonen specifieke elementen kunnen bevatten, moeten wij als kredietverstrekker niet gaan bepalen wat het proces zou moeten zijn, of wat de juiste volgorde van stappen is. Het is beter om samen met intermediairs vast te stellen hoe de juiste technieken op het juiste moment kunnen worden ingezet, waarbij we streven naar een optimaal proces, waarbij efficiency, grotere nauwkeurigheid en een gezonde marge hand in hand gaan”.

Lender & Spender nieuws
Notification Message