Lender & Spender nieuws
Artikel afbeelding

Leningenplatform Lender & Spender gaat strijd aan met banken

Gepubliceerd 7 jaar geleden

Het Nederlandse online leningenplatform Lender & Spender heeft onlangs de grens van € 1 miljoen aan verstrekte leningen doorbroken, waarmee peer-to-peer lending ook in Nederland definitief is doorgebroken.

Bij peer-to-peer lending lenen consumenten rechtstreeks van andere consumenten zonder tussenkomst van een bank.

Medeoprichter Robert Leclercq: “Banken verdienen ook in Nederland veel geld aan persoonlijke leningen. Omdat de bank buitenspel staat bij peer-to-peer lending en Lender & Spender tegen veel lagere kosten opereert, betalen geldnemers bij ons een scherpe rente en ontvangen consumenten die investeren in leningen een mooi rendement.

Internationaal is deze vorm van lenen al een aantal jaren een groot succes. Platformen als Lending Club (VS), Zopa (UK) en Auxmoney (DE) hebben al voor tientallen miljarden aan leningen verstrekt.

Robert Leclercq: “Het huidige netto rendement voor investeerders ligt boven de 4% en is daarmee vele malen hoger dan de rente op de spaarrekening en minder risicovol dan een gespreide aandelenportefeuille.”

Om het risico voor investeerders te minimaliseren, verstrekt Lender & Spender alleen leningen aan mensen die ook bij de bank een lening kunnen krijgen. Daarnaast wordt elke investering gespreid over alle leningen.

Robert Leclercq: “Om het risico op verliezen te minimaliseren hanteren wij strikte voorwaarden voordat een lening wordt verstrekt. Deze voorwaarden zijn minimaal net zo strikt als bij de bank. Geldnemers kiezen voor ons en niet voor de bank vanwege de scherpe tarieven en uitstekende service. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat tot op heden alle geldnemers aan hun verplichtingen hebben voldaan. Mocht er in de toekomst onverhoopt een geldnemer zijn die in de betalingsproblemen komt, dan wordt het verlies door de spreiding over alle investeerders gedeeld.”

Lender & Spender is opgericht door ondernemers Robert Leclercq (voormalig KPMG en ABN AMRO) en Huub van der Wart (voormalig Google) met als missie om de markt voor lenen eerlijker en transparanter te maken. Het platform heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het aanbieden van krediet.

Lender & Spender nieuws
Notification Message