Lender & Spender nieuws
Artikel afbeelding

Een deep dive in de achterstanden

Gepubliceerd 6 jaar geleden

Onze leningportefeuille wordt steeds meer volwassen waardoor er inmiddels elke maand geldnemers zijn die een betaling missen. Omdat wij regelmatig vragen krijgen van investeerders over dit onderwerp geven we in dit bericht antwoord op de twee meest gestelde vragen.

Moet ik mij zorgen gaan maken wanneer achterstanden oplopen?

Wanneer we naar de data van vergelijkbare portefeuilles kijken van banken, zien we dat doorlopend 2-3% van de leningen een of meerdere maandtermijnen in achterstand is. Omdat achterstanden door banken en ook door Lender & Spender actief worden gemanaged, leidt slechts een klein gedeelte van deze achterstanden uiteindelijk tot opeising van de lening en een eventueel verlies.

Aangezien de portefeuille van Lender & Spender nog relatief jong is, verwachten wij dat de achterstanden voorlopig wat meer zullen fluctueren. Zo had enkele weken geleden meer dan 2% van de leningen een achterstand van 2 of meer maanden. Dit is momenteel minder dan 1%.

Wat doet Lender & Spender om achterstanden te beperken?

Vertragingsrente

Het beperken van achterstanden begint bij de afspraken die worden gemaakt in de leningsovereenkomst. Een belangrijke afspraak is de mogelijkheid tot het berekenen van vertragingsrente. Enerzijds motiveert dit geldnemers om de achterstand niet te ver op te laten lopen. Anderzijds biedt de vertragingsrente een dekking voor gemist rendement en voor extra kosten die kunnen worden gemaakt nadat de lening is opgeëist.

Betalingsherinnering en aanmaning

Wanneer een geldnemer een betaling mist, sturen wij een betalingsherinnering per SMS en e-mail met het verzoek de betaling binnen vijf dagen te voldoen. Een groot gedeelte van de gemiste betalingen wordt hierdoor alsnog voldaan.

Wanneer alsnog geen betaling volgt, ontvangt de geldnemer een aanmaning per SMS, per e-mail en per post met het verzoek het openstaande bedrag binnen twee weken te voldoen. Daarnaast nemen we telefonisch contact op met de geldnemer om te achterhalen wat er speelt en eventueel een betalingsregeling af te spreken. Er wordt in deze fase geen onnodige druk gezet om het contact met de geldnemer te behouden en samen tot een goede oplossing te komen.

Aankondiging BKR registratie

Wanneer een geldnemer een tweede betaling mist, versturen wij naast de betalingsherinnering en aanmaning een aankondiging dat de achterstand bij het BKR zal worden geregistreerd (een zogenaamde negatieve BKR registratie). In de praktijk blijkt dat deze aankondiging geldnemers activeert, omdat een negatieve BKR registratie verstrekkende gevolgen kan hebben.

Opeising en minnelijk fase

Wanneer de achterstand is opgelopen tot minstens drie maanden en wij er niet in zijn geslaagd om in contact te komen met de geldnemer, wordt de incasso overgedragen aan een gespecialiseerde partij. Deze partij stuurt een brief met het verzoek tot betaling van de achterstand binnen vijf dagen met als consequentie dat de gehele lening zal worden opgeëist.

Indien alsnog niet wordt betaald, wordt gestart met een zogenaamd minnelijk incassotraject. Hierbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk van de opgeëiste lening terug te krijgen.

Gerechtelijke fase

Wanneer de minnelijke fase niet tot de juiste resultaten heeft geleid en wanneer wij verwachten dat de lening (grotendeels) kan worden teruggehaald, wordt gestart met een gerechtelijke procedure. Waarschijnlijk met als resultaat beslaglegging op een deel van het salaris en/of de bezittingen van de geldnemer.

Meer informatie?

Wanneer je inlogt op je persoonlijke pagina en naar de “Mijn vorderingen” sectie gaat, kun je voor alle leningen in achterstand een gedetailleerde toelichting vinden op de status.

Lender & Spender nieuws
Notification Message