Lender & Spender nieuws
Artikel afbeelding

De invloed van defaults op het rendement

Gepubliceerd 6 jaar geleden

Met het volwassen worden van de leningportefeuille is de eerste default inmiddels een feit. In dit bericht gaan we daarom in op defaults en de invloed van defaults op het rendement.

Wat is een default?

Een lening is in default wanneer het openstaande leenbedrag is opgeëist omdat de betreffende geldnemer minimaal drie maandtermijnen in achterstand is en er geen betalingsregeling is afgesproken of een afgesproken betalingsregeling niet wordt nagekomen.

Wat gebeurt er na opeising?

Wanneer de lening is opgeëist schakelen wij een gespecialiseerd kantoor in om alsnog een betalingsregeling af te spreken. Als dit niet lukt wordt de gang naar de rechter gemaakt om terugbetaling af te dwingen. Hierbij zal in het uiterste geval beslag worden gelegd op het salaris en/of de bezittingen van de geldnemer.

De kosten die voor dit traject worden gemaakt zullen voor zover mogelijk worden verhaald op de geldnemer.

Wat is de invloed van defaults op het rendement?

Wanneer je als investeerder inlogt op je dashboard zie je welk gedeelte van je investering in default is. Door het traject dat na opeising wordt ingezet is dit bedrag niet direct verloren. Op basis van marktcijfers voor vergelijkbare leningen verwachten wij voor leningen in default gemiddeld 25% van het openstaande bedrag terug te halen.

Bij een default wordt het rendement dat wordt weergegeven op het dashboard meteen gecorrigeerd voor het verwachte verlies. Zodra duidelijk is wat het gerealiseerde verlies is, wordt dit geboekt, zodat het rendement de werkelijkheid altijd zo goed mogelijk weergeeft.

Lender & Spender nieuws
Notification Message