Het staat je altijd vrij om je lening geheel of gedeeltelijk af te lossen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. 

Klik hier om naar je dashboard te gaan en een extra aflossing te doen.

Je kunt een vrijblijvend aanbod aanvragen via de website. Het is niet mogelijk om een aanvraag per telefoon of per post in te dienen.

Klik hier om een aanvraag te starten.

Wanneer je een aanvraag hebt gedaan en deze wilt aanpassen, kun je de aanpassing doorgeven door contact met ons op te nemen via 085 - 888 8185 of via contact@lenderspender.nl.

Om in aanmerking te komen voor een lening moet de lening goed passen bij je financiële situatie en moet je:

 • minimaal 21 jaar en maximaal 65 jaar oud zijn
 • de Nederlandse nationaliteit hebben
 • in Nederland wonen
 • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben en je salaris ontvangen van een in Nederland gevestigde onderneming
 • of een pensioenuitkering ontvangen
 • in het verleden geen betalingsproblemen hebben gehad


Wanneer je de lening samen met je partner wilt afsluiten, moet je partner ook voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Bedrijven, ondernemers of personen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst komen niet in aanmerking een lening.

Het is niet mogelijk om een bestaande lening te verhogen. Je kunt wel een nieuwe lening aanvragen zolang dit verantwoord is en je in totaal niet meer dan EUR 25.000 aan leningen bij ons hebt uitstaan.

Klik hier wanneer je een aanvraag voor een nieuwe lening in wil dienen.

Wanneer je een aanbod voor een lening aanvraagt, vragen we om je persoonsgegevens, contactgegevens en gegevens met betrekking tot je financiële situatie.

Wanneer je gebruik wilt maken van het aanbod vragen we om de volgende documenten:

 • een foto van jezelf met een identiteitsbewijs naast je gezicht (selfie)
 • een overzicht van je arbeidsverleden dat je kunt downloaden van de website van het UWV
 • 3 maanden banktransacties die je kunt downloaden van de internetbankieromgeving van je eigen bank
 • een recente salarisstrook


Daarnaast kunnen we afhankelijk van je situatie om aanvullende informatie vragen.

Alle aanvragen worden getoetst bij het BKR om vast te stellen of de lening verantwoord is.

Lender & Spender verstrekt geen leningen aan personen met een negatieve BKR registratie.

Alle leningen die door Lender & Spender worden verstrekt, worden geregistreerd bij het BKR.

Wanneer je een betaling mist, ontvang je van ons herinneringen via e-mail, SMS en per post.

Over de gemiste betaling ben je vertragingsrente verschuldigd. Wanneer je de betaling alsnog binnen twee weken voldoet, hoef je de vertragingsrente niet te betalen.

Wanneer je twee betalingen hebt gemist, wordt de achterstand geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). We laten je twee weken van tevoren weten wanneer dit gebeurd. De melding bij het BKR kan de toekomstige mogelijkheden voor het afsluiten van bijvoorbeeld een hypotheek, creditcard of persoonlijke lening in de toekomst ernstig beperken.

Wanneer je drie betalingen hebt gemist en geen betalingsregeling met ons hebt afgesproken, wordt de incasso overgedragen aan een advocaat die in het uiterste geval de volledige lening zal opeisen via de rechtbank.

Wanneer je een of meerdere betalingen hebt gemist en niet in staat bent om het openstaande bedrag in een keer te voldoen, kun je het beste contact met ons opnemen om een betalingsregeling af te spreken.

Lender & Spender verstrekt geen leningen aan bedrijven of ondernemers.

Wanneer je een vaste pensioenuitkering ontvangt, kom je in aanmerking voor een lening. Wanneer je een ander soort uitkering ontvangt, kom je niet in aanmerking.

Hoeveel je kunt lenen hangt af van de grootte van de lening, de looptijd van de lening en de financiële ruimte die je hebt voor een nieuwe lening. Wanneer je online een vrijblijvend aanbod aanvraagt, krijg je direct teruggekoppeld of de lening die je wilt past binnen je financiële situatie.

Het maximum leenbedrag dat wij verstrekken is €25.000.

Klik hier om een aanvraag te starten.

Je kunt overstappen met een bestaande persoonlijke lening, een doorlopend krediet, een credit card schuld, een restschuld van je hypotheek of elke andere lening die je hebt. Ook wanneer je meerdere leningen wilt samenvoegen in één lening ben je bij ons aan het goede adres.

Klik hier om een aanvraag te starten.

Wanneer wij alle benodigde informatie en documenten hebben ontvangen en je aanvraag akkoord is, staat het geld over het algemeen binnen één werkdag op je rekening.

Klik hier om een aanvraag te starten.

Klik hier om naar je persoonlijke pagina te gaan en je adres te wijzigen.

Klik hier om naar je persoonlijke pagina te gaan en je rekeningnummer te wijzigingen.

Wanneer je je wachtwoord niet meer weet, kun je hier klikken om je wachtwoord opnieuw in te stellen.

Je gebruikersnaam is gelijk aan het e-mailadres waarmee je je hebt geregistreerd.

Wij bieden persoonlijke leningen met een vaste rente en een vast maandbedrag, waarbij op voorhand duidelijk is wat de lening in totaal gaat kosten en wanneer de lening is afgelost. 

Afhankelijk van je financiële situatie kun je een lening afsluiten van EUR 5.000 t/m EUR 25.000 en kun je kiezen voor een looptijd van 2 t/m 5 jaar.

Klik hier om een aanvraag te starten.

Als je een lening kiest die langer loopt, zijn je maandlasten lager omdat je per maand minder aflost. Je betaalt in totaal echter meer rente omdat je lening langer loopt. We raden je daarom aan om een lening te kiezen met een kortere looptijd, waarbij het maandbedrag goed past bij je financiële situatie.

Gedurende de looptijd van de lening betaal je rente. Zolang je voldoet aan je betalingsverplichtingen betaal je verder geen andere kosten. Ook niet wanneer je extra wilt aflossen.

De totale kosten van een lening bestaat uit de rente die je betaalt gedurende de looptijd van de lening. Het Jaarlijks Kostenpercentage drukt de totale kosten van de lening uit als een jaarlijks percentage van het leenbedrag. Omdat alle aanbieders van leningen verplicht zijn om het Jaarlijks Kostenpercentage te laten zien, kun je leningen van verschillende aanbieders gemakkelijk met elkaar vergelijken.

Klik hier om naar je dashboard te gaan en het jaaroverzicht voor je lening te downloaden.

Wij gaan zeer zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Download hier ons Privacybeleid om hier meer over te lezen.

Wanneer je investeert, koop je vorderingen op leningen die door Lender & Spender zijn verstrekt, waarbij elke investering doorlopend wordt gespreid over een portefeuille met leningen die niet in achterstand zijn.

De leningen waarin je investeert voldoen aan de volgende karakteristieken:

 • Vaste rente en een vast maandbedrag
 • Leendoelen variëren van het financieren van een auto en een aankoop van een nieuwe badkamer of keuken tot het herfinancieren van bestaande leningen
 • Leenbedragen variërend van EUR 5.000 t/m EUR 25.000
 • Looptijden variërend tussen 2 en 5 jaar
 • Geldnemers zijn woonachtig in Nederland en hebben de Nederlandse nationaliteit
 • Geldnemers hebben op het moment van verstrekking van de lening een salaris uit vaste dienstbetrekking of een permanente uitkering
 • Geldnemers hebben op het moment van verstrekking van de lening in het verleden geen betalingsproblemen gehad
 • Geldnemers hebben op het moment van verstrekking van de lening meer dan voldoende financiële ruimte om de lening te kunnen betalen

In de portefeuille zitten geen leningen aan bedrijven, zelfstandigen of personen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Omdat wij het belangrijk vinden dat geld lenen op een verantwoorde manier gebeurt, krijgt niet zomaar iedereen een lening. Om in aanmerking te komen voor een lening van Lender & Spender moet de lening goed passen bij de financiële situatie van de geldnemer en moet de geldnemer:

 • minimaal 21 jaar en maximaal 65 jaar oud zijn
 • de Nederlandse nationaliteit hebben
 • in Nederland wonen
 • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben en het salaris ontvangen van een in Nederland gevestigde onderneming
 • of een pensioenuitkering ontvangen
 • in het verleden geen betalingsproblemen hebben gehad

Een eventuele mede-aanvrager moet ook voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Bedrijven, ondernemers of personen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst komen niet in aanmerking voor een lening.

Tijdens ons goedkeuringsproces verifiëren we de identiteit van de geldnemer, controleren we op fraude, onderzoeken we de financiële situatie van de geldnemer in detail om vast te stellen of de lening verantwoord is en onderzoeken we of de geldnemer in het verleden betalingsproblemen heeft gehad. Hiervoor gebruiken we onder andere gegevens van de bank van de geldnemer, het UWV, het Bureau Krediet Registratie (BKR) en andere kredietbureaus.

Je betaalt elke maand servicekosten op basis van 1,0% per jaar over de gemiddelde uitstaande investering. Wanneer je een investering van EUR 1.000 uit hebt staan, betekent dit dat je maandelijks EUR 1.000 x 1,0% / 12 = EUR 0,83 aan kosten betaalt. De servicekosten worden elke maand ingehouden op de betalingen die je ontvangt.

Wanneer je gebruik maakt van de mogelijkheid om een deel of je gehele investering direct op te nemen, is een opnamevergoeding van toepassing. De opnamevergoeding is momenteel gelijk aan 1% van het opnamebedrag plus een eventuele correctie voor een marktwaardeverschil.

Indien er daarnaast voor de incasso van een lening in achterstand een incassobureau, deurwaarder of rechter wordt ingeschakeld, dan worden deze kosten evenredig verdeeld over alle investeerders die een vordering hebben op de betreffende lening. Deze kosten vallen niet onder de maandelijkse servicekosten, maar worden - indien mogelijk - wel verhaald op de geldnemer.

Je kunt je investering op twee manieren opnemen: Door ontvangen betalingen aan rente en aflossing maandelijks te laten betalen of door een deel of je gehele investering direct op te nemen.

De mogelijkheid tot direct opnemen is niet gegarandeerd en is afhankelijk van de instroom van nieuwe investeringen. Er kan daarom een opnamelimiet van toepassing zijn. Daarnaast kun je alleen het gedeelte van je investering direct opnemen dat niet in achterstand is en kunnen eventueel ontvangen bonussen ook niet direct worden opgenomen.

Wanneer je een deel of je gehele investering direct opneemt, is een opnamevergoeding van toepassing. De opnamevergoeding is momenteel gelijk aan 1% van het opnamebedrag plus een eventuele correctie voor een marktwaardeverschil.

Een marktwaardeverschil kan ontstaan wanneer een investering een tijdje op maandelijks uitbetalen staat en de investering niet verder wordt gespreid over nieuwe leningen. Hierdoor kan de gemiddelde rente op de investering lager worden dan de gemiddelde rente van de portefeuille.

De hoogte van de vergoeding wordt weergegeven wanneer je een opnameverzoek indient. 

Voor maandelijks uitbetalen is geen vergoeding verschuldigd.