letop

Je kunt inloggen op je persoonlijke pagina met je e-mailadres en het wachtwoord dat je hebt gekozen tijdens je registratie. 

Wanneer je je wachtwoord niet meer weet, kun je hier klikken om je wachtwoord opnieuw in te stellen.

Lender & Spender gaat zeer zorgvuldig om met je prive-gegevens. Download hier ons privacybeleid om hier meer over te lezen.

Je kunt je adresgegevens aanpassen door een mail met je nieuwe adres te sturen naar contact@lenderspender.nl

Je kunt je rekeningnummer aanpassen door een mail met je nieuwe IBAN te sturen naar contact@lenderspender.nl

Je kunt een overlijden melden door een mail te sturen naar contact@lenderspender.nl. We sturen je vervolgens per e-mail een overzicht van de informatie die we nodig hebben.

Wanneer je investeert koop je deeltjes van bestaande leningen die door Lender & Spender zijn voorgefinancierd. 

Alle leningen waarin je investeert voldoen aan de volgende algemene karakteristieken:

 1. Vaste rente en een vast maandbedrag (annuïteit)
 2. Leendoelen variëren van het financieren van een auto en een aankoop van een nieuwe badkamer of keuken tot het herfinancieren van bestaande leningen
 3. Leenbedragen variërend van EUR 5.000 tot EUR 25.000
 4. Looptijden variërend tussen 2 en 5 jaar
 5. Alle geldnemers zijn woonachtig in Nederland en hebben de Nederlandse nationaliteit
 6. Alle geldnemers hebben bij verstrekking van de lening een vast salaris uit een vaste dienstbetrekking of een permanente uitkering
 7. Alle geldnemers hebben hebben in het verleden geen betalingsproblemen gehad
 8. Alle geldnemers hebben meer dan voldoende financiële ruimte om de lening te kunnen betalen

Wij verstrekken geen leningen aan bedrijven, zelfstandigen of personen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

In de statistieken sectie van je dashboard vind je details van de verschillende leningen waarin je hebt geïnvesteerd.

Omdat wij het belangrijk vinden dat geld lenen op een verantwoorde manier gebeurt, krijgt niet zomaar iedereen een lening. Om in aanmerking te komen voor een lening van Lender & Spender moet de lening goed passen bij iemands financiële situatie en moet de geldnemer:

 1. minimaal 21 jaar en maximaal 65 jaar oud zijn
 2. de Nederlandse nationaliteit hebben
 3. in Nederland wonen
 4. een salaris en een vaste arbeidsovereenkomst hebben
 5. of een pensioenuitkering hebben
 6. in het verleden geen betalingsproblemen hebben gehad

Indien de lening samen met een partner wordt afgesloten, moet de partner ook voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Bedrijven, zelfstandigen of personen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst komen niet in aanmerking voor een lening.

Tijdens ons grondige en uitgebreide goedkeuringsproces verifiëren we de identiteit van de geldnemer, controleren we op fraude, onderzoeken we de financiële situatie van de geldnemer in detail om vast te stellen of de lening verantwoord is en onderzoeken we of de geldnemer in het verleden betalingsproblemen heeft gehad. Hiervoor gebruiken we onder andere gegevens van de bank van de geldnemer, het UWV, de Belastingdienst, het Bureau Krediet Registratie (BKR) en andere kredietbureaus.

Je betaalt 1% per jaar over het uitstaande investeringsbedrag. Dit bedrag wordt iedere maand ingehouden op de ontvangen betalingen van geldnemers.

Ter illustratie - Wanneer je een investering uit hebt staan van EUR 1.000 betaal je iedere maand 1/12 * 1% * EUR 1.000 = EUR 0,83.

In het algemeen keren we ontvangen betalingen uit op de 1e dag van elke maand. Dit kan enkele dagen later zijn wanneer een of enkele geldnemers hun betaling hebben gemist. In dit geval wachten we enkele dagen met uitkeren om de betreffende geldnemers de kans te geven om de gemiste betaling alsnog te voldoen.

Maak via de website eenvoudig, kosteloos en vrijblijvend een account aan door je e-mailadres te registreren. Direct na registratie krijg je toegang tot je persoonlijke pagina en kun je meteen beginnen met investeren.

Investeren via Lender & Spender is toegankelijk voor alle personen en in Nederland gevestigde bedrijven met een Nederlandse bankrekening.

Voor een totale investering tot EUR 500 hebben we alleen je e-mailadres nodig. Wanneer je meer dan EUR 500,- wilt investeren dien je een aantal vragen te beantwoorden waarmee we gezamenlijk vaststellen of investeren in persoonlijke leningen via Lender & Spender iets voor je is en hebben we aanvullende informatie nodig om je identiteit vast te stellen.

Het minimum investeringsbedrag per investering is EUR 100.

Voor particuliere investeerders geldt een maximum van EUR 80.000 dat op enig moment uit kan staan. Voor zakelijke investeerders geldt geen maximum. We adviseren je in ieder geval om maximaal 10% van je beschikbare vermogen te investeren in persoonlijke leningen.

Elke investering wordt gespreid over alle leningen die op het moment van investeren niet in achterstand zijn of zijn geweest. Bij elke nieuwe lening die door ons wordt verstrekt, wordt elke investering verder gespreid. Op deze manier beperken we het risico dat je een groot gedeelte van je investering verliest.


Met de investeringsmodus heb je meer controle over je investering. Je kunt kiezen uit een van de volgende instellingen:

 • Play
  Ontvangen bedragen aan rente en aflossing worden automatisch weer geïnvesteerd in nieuwe leningen, waardoor je je geld laat doorgroeien. Wanneer er in een bepaalde maand niet voldoende investeringsmogelijkheden beschikbaar zijn, wordt het bedrag dat niet geïnvesteerd kan worden uitgekeerd.
 • Pause
  Ontvangen bedragen aan rente en aflossing worden maandelijks uitgekeerd.

Investeringen worden niet door Lender & Spender gegarandeerd en vallen ook niet onder het Deposito Garantie Stelsel. Het is daarom mogelijk dat je een gedeelte van je investering of je hele investering verliest of dat je langer moet wachten voordat je je volledige investering terugkrijgt.

Om deze risico’s te beperken wordt elke investering automatisch gespreid over alle leningen die niet in achterstand zijn of zijn geweest en verstrekken wij alleen leningen aan mensen met een hoge kredietwaardigheid.

Wanneer een geldnemer overlijdt blijft de lening bestaan en gaat deze over naar de erven van de geldnemer.

Wanneer een geldnemer een betaling mist, versturen we via e-mail en SMS betalingsherinneringen. Wanneer alsnog geen betaling volgt, nemen we contact op met de geldnemer om te achterhalen wat er speelt. Wanneer uiteindelijk blijkt dat een geldnemer in betalingsproblemen verkeert, bekijken we in eerste instantie of een betalingsregeling uitkomst kan bieden. Wanneer dit niet de juiste oplossing is, wordt de lening namens de investeerders overgedragen aan een gespecialiseerd incassokantoor.

Afhankelijk van de karakteristieken van de leningen die wij op enig moment verstrekken, heeft elke investering een looptijd tussen de twee en vijf jaar. Wanneer je inlogt en een investeringsmogelijkheid selecteert, wordt hierbij duidelijk aangegeven wat de verwachte betalingen zijn en wat de verwachte looptijd is. Daarnaast zie je op het dashboard van je persoonlijke pagina wat het verloop is van het totaal aan investeringen dat je op enig moment uit hebt staan.

Lender & Spender verstrekt leningen aan mensen die bij de bank ook een lening kunnen krijgen. Het rentepercentage wordt daarom grotendeels bepaald door de markt te volgen. Daarnaast hanteren wij een ondergrens gebaseerd op een minimaal te verwachten netto rendement voor investeerders.

Het rendement dat weergegeven wordt is een effectieve rendement en is gedefinieerd als de "Internal Rate of Return (IRR)" van de kasstromen gerelateerd aan de investering.

Omdat Lender & Spender eind 2016 is gestart kan nog geen onderbouwde uitspraak over het te verwachten verlies worden gedaan. Gegeven de strikte acceptatiecriteria die worden gehanteerd, schatten wij in dat het netto rendement door verwachte verliezen gemiddeld circa 0,25% lager zal uitvallen. Omdat dit slechts een verwachting is, kan dit significant anders uitpakken.